Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- Satıcı:

Ünvanı: b2bexporters

Adresi: Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesi Batışehir K Blok No: 2/2 İç Kapı No: 042 Bağcılar/İstanbul

Telefon: 0544 453 2515

E-Mail: info@b2bexporters.com

1.2- Alıcı:

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi:

E-Mail: 

MADDE 2- KONU

İşbu Sözleşmenin Konusu, Alıcı'nın Satıcı'ya Ait b2bexporters İnternet Sitesinden Elektronik Ortamda Siparişini Yaptığı Aşağıda Nitelikleri Ve Satış Fiyatı Belirtilen Ürünün Satışı Ve Teslimi İle İlgili Olarak 4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun Ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Gereğince Tarafların Hak Ve Yükümlülüklerinin Saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürün İsmi

Ürün Adedi

Ürün Fiyatı

Paket Türü

Adet

 
Ara Toplam

 

K.D.V (%18)

 

Genel Toplam

 

Ürünlerin Cinsi Ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli Rengi Satış Bedeli Yukarıda Belirtildiği Gibidir.

Ödeme Metodu: Kredi Kartı/Banka Kartı

Teslimat Adresi:

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- Alıcı, b2bexporters İnternet Sitesinde Sözleşme Konusu Ürünün Temel Nitelikleri, Satış Fiyatı Ve Ödeme Şekli İle Teslimata İlişkin Ön Bilgileri Okuyup Bilgi Sahibi Olduğunu Ve Elektronik Ortamda Gerekli Teyidi Verdiğini Beyan Eder.

4.2- Sözleşme Konusu Ürün, Yasal 30 Günlük Süreyi Aşmamak Koşulu İle Her Bir Ürün İçin Alıcı'nın Yerleşim Yerinin Uzaklığına Bağlı Olarak İnternet Sitesinde Ön Bilgiler İçinde Açıklanan Süre İçinde Alıcı Veya Gösterdiği Adresteki Kişi/Kuruluşa Teslim Edilir.

4.3- Sözleşme Konusu Ürün, Alıcı'dan Başka Bir Kişi/Kuruluşa Teslim Edilecek İse, Teslim Edilecek Kişi/Kuruluşun Teslimatı Kabul Etmemesinden Satıcı Sorumlu Tutulamaz.

4.4- Satıcı, Sözleşme Konusu Ürünün Sağlam, Eksiksiz, Siparişte Belirtilen Niteliklere Uygun Ve Varsa Garanti Belgeleri Ve Kullanım Klavuzları İle Teslim Edilmesinden Sorumludur.

4.5- Sözleşme Konusu Ürünün Teslimatı İçin İşbu Sözleşmenin İmzalı Nüshasının Satıcı' ya Ulaştırılmış Olması Ve Bedelinin Alıcı'nın Tercih Ettiği Ödeme Şekli İle Ödenmiş Olması Şarttır. Herhangi Bir Nedenle Ürün Bedeli Ödenmez Veya Banka Kayıtlarında İptal Edilir İse, Satıcı Ürünün Teslimi Yükümlülüğünden Kurtulmuş Kabul Edilir.

4.6- Ürünün Tesliminden Sonra Alıcı'ya Ait Kredi Kartının Alıcı'nın Kusurundan Kaynaklanmayan Bir Şekilde Yetkisiz Kişilerce Haksız Veya Hukuka Aykırı Olarak Kullanılması Nedeni İle İlgili Banka Veya Finans Kuruluşun Ürün Bedelini Satıcı' ya Ödememesi Halinde, Alıcı'nın Kendisine Teslim Edilmiş Olması Kaydıyla Ürünün 3 Gün İçinde Satıcı' ya Gönderilmesi Zorunludur. Bu Takdirde Nakliye Giderleri Alıcı'ya Aittir.

4.7- Satıcı Mücbir Sebepler Veya Nakliyeyi Engelleyen Hava Muhalefeti, Ulaşımın Kesilmesi Gibi Olağanüstü Durumlar Nedeni İle Sözleşme Konusu Ürünü Süresi İçinde Teslim Edemez İse, Durumu Alıcı'ya Bildirmekle Yükümlüdür. Bu Takdirde Alıcı Siparişin İptal Edilmesini, Sözleşme Konusu Ürünün Varsa Emsali İle Değiştirilmesini, Ve/Veya Teslimat Süresinin Engelleyici Durumun Ortadan Kalkmasına Kadar Ertelenmesi Haklarından Birini Kullanabilir. Alıcı'nın Siparişi İptal Etmesi Halinde Ödediği Tutar 20 Gün İçinde Kendisine Nakten Ve Defaten Ödenir.

4.8- Garanti Belgesi İle Satılan Ürünlerden Olan Veya Olmayan Ürünlerin Arızalı Veya Bozuk Olanlar, Garanti Şartları İçinde Gerekli Onarımın Yapılması İçin Satıcı' ya Gönderilebilir, Bu Takdirde Kargo Giderleri Satıcı Tarafından Karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI VE DEVİR YASAĞI

İşbu Sözleşme Konusu Hizmet Müşteri'ye Elektronik Ortamda Anında İfa Edilen Bir Hizmet Olup, Niteliği Gereği Müşteri'ye İadesi Mümkün Değildir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. Maddesi Uyarınca Da Müşteri'nin Cayma Hakkı Bulunmamaktadır. Taraflar, İşbu Sözleşme’den Doğan Hak, Alacak Ve Yükümlülüklerini Üçüncü Kişilere Devir Ve Temlik Etmeyeceğini Kabul Ve Taahhüt
Eder. Bununla Beraber Müşteri, İş Bu Sözleşme’den Doğan Haklarını Bir Başka Gerçek Ya Da Tüzel Kişiliğe Kullandırmayacağını Kabul Eder.

MADDE 6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin Uygulanmasında, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığınca İlan Edilen Değere Kadar Tüketici Hakem Heyetleri İle Alıcı'nın Veya Satıcı' nın Yerleşim Yerindeki Tüketici Mahkemeleri Yetkilidir.

Siparişin Gerçekleşmesi Durumunda Alıcı İşbu Sözleşmenin Tüm Koşullarını Kabul Etmiş Sayılır.

Satıcı: b2bexporters

Alıcı: 

Whatsapp
Hemen Ara